Miljö      

TJÄNSTERESOR

Vår resepolicy kräver att våra anställda planerar och begränsar sina resor så långt det är möjligt. Vi värderar alltid om andra sätta är möjliga som t.ex. digitala möten men om vi ändå måste resa så skall detta genomföras så miljövänligt som möjligt. 

VARUTRANSPORTER

Vi arbetar i möjligaste mån med transportrörer som kan garantera miljövänliga transporter både inom och utom Skandinavien.

SÄKRA PRODUKTER

Alla produkter följer lagar och förordningar och det som skall vara CE-märkt är naturligtvis det.

INKÖP OCH EMBALLAGE

Alfimed har etablerat en inköpspolicy och köper endasst in miljömärkta varor så långt det är möjliggt och prioriterar leverantörer som har miljöcertifisering. 
Vi köper inte in produkter som innehåller: 

Tropiskt virke
Palmeolja
Farliga kemikalier som finns uppförda på mydigheters prioriteringslista (RAECH)
Tilsatt mikroplast
Engångsartikler till matservering

Vi uppmuntrar våra leverantörer till att använda minimalt med emballage och återanvända i så stor utsträckning som möjligt. Vårt eget emballage är i huvudsak av återvunnit manterial. 

AVFALLSHANTERING

Vi har en sträng policy för avfallshantering och källsorterar allt vårt avfall.