Nyhetsbrev september 2021 - Valve Integrated Pump

27 sep 2021

Valve Integrated Pump (VIP) är en integrerad luftutdrivningspump när det är förhöjt vacuum i proteshylsan.

Rätt vacuumnivå ger en säkrare och mer intim hylskontakt, något som minskar problem som kan uppstå när kontakten mellan hylsa och stump äventyras.